HomeVrijwilligers

Aan de slag

Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen (VLB) werkt met vrijwilligers. VLB biedt de vrijwilligers een gezellige, leerzame, sociale en veilige omgeving. Onze vrijwilligers komen vanuit diverse organisaties en met verschillende motivaties. Er zijn twee groepen vrijwilligers,  weekvrijwilligers en zaterdagvrijwilligers.

Onder onze vrijwilligers zijn mensen die hun reguliere baan hebben afgerond en in hun vrije tijd zinvol aan de slag willen. Maar VLB werkt ook samen met organisaties en instellingen bijvoorbeeld de Pompekliniek, COA en het UWV in Nijmegen. Cliënten van de Pompekliniek leveren hun bijdrage aan het VLB in de vorm van een resocialisatietraject. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met de Vrijwilligerscentrale in Nijmegen, Wijkwerk en een aantal scholen zoals Kristallis.

Daarnaast begeleidt VLB mensen die voor een korte of langere periode op zoek zijn naar een balans. Velen hebben baat bij de werkzaamheden met begeleiding en vinden weer de aansluiting met het normale dagelijkse leven. Kortom een veelzijdige groep vrijwilligers die door de week of op zaterdag met elkaar aan de slag gaan.

Wat hebben we te bieden
VLB is een Aequor leerbedrijf en biedt een stabiele en sociale werkomgeving. Dat blijkt onder andere uit het feit dat veel vrijwilligers gedurende langere tijd bij ons actief blijven. Gedurende de tijd bij VLB is er soms mogelijkheid tot scholing. Uiteraard is er begeleiding tijdens de werkzaamheden zodat deze veilig en verantwoord uitgevoerd worden. Ook krijgen medewerkers een lunch aangeboden die samen met vrijwilligers van het Dijkmagazijn in Beuningen wordt verzorgd.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het knotten van wilgen, het snoeien van hagen en het maaien van gras. Ook beheren en onderhouden vrijwilligers het materiaal. We bezitten een goed uitgeruste timmer- en metaalwerkplaats waar we tuinbanken, hekwerken en spullen op bestelling maken. Informatie over de werkzaamheden per seizoen vindt u onder de seizoensplanning


Werktijden en mogelijkheden
Onze werktijden zijn doordeweeks op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur. Op vrijdag tot 12.00 uur. De dagdelen worden in overleg vastgelegd met de vrijwilligers. De zaterdagvrijwilligers werken van november tot april om de week van 10.00 uur tot ca 14.00 uur.
(Zie zaterdagvrijwilligers link)

Contact, informatie en aanmelden

Vrijwilligers kunnen zich op verschillende manieren aanmelden.
Telefonisch via 06-55348529 of per mail via
vlbbestuur@gmail.com

Ook kunnen de vrijwilligers langskomen op onze werf Reekstraat 13D te Weurt.

Met de komst van de z.g. "weekvrijwilligers" is VLB zich steeds meer gaan bezighouden met het begeleiden van mensen die voor een korte of langere periode in de knoop zitten. Velen hebben daardoor de aansluiting met het normale dagelijkse leven weer gevonden. In samenwerking met Helicon is in 2004 gestart met opleidingen voor assistent-beroepsbeoefenaar. Met de gemeente Nijmegen zijn overeenkomsten afgesloten voor reïntegratieprojecten.

Bijgewerkt op 8 March 2018 |
Design and Hosting sponsored by Bit Agency