HomeJaarverslag
Jaarverslag VLB

Jaarlijks maakt VLB een verslag met een beschrijving van de activiteiten. In het verslag wordt aan de leden ook verantwoording afgelegd voor het financiële beleid. Het verslag wordt vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering die meestal in mei wordt gehouden. Wegens Corona-beperkingen wordt deze jaarvergadering in 2021 op 9 september gehouden. Aansluitend is er een lezing van interessante spreker over een natuuronderwerp of een onderwerp dat VLB nauw raakt. U kunt hier het jaarverslag inzien. Voor de jaarverslagen van voorgaande jaren  zie hoofdstuk jaarverslagen

Bijgewerkt op 25 August 2021 |
Design and Hosting sponsored by Bit Agency