HomeJaarverslag
Jaarverslag VLB

Jaarlijks maakt VLB een verslag met een beschrijving van de activiteiten. In het verslag wordt aan de leden ook verantwoording afgelegd voor het financiële beleid. Het verslag wordt vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering die meestal in mei wordt gehouden. Aansluitend is er een lezing van interessante spreker over een natuuronderwerp. U kunt hier het jaarverslag inzien. Voor het jaarverslag 2019 zie hoofdstuk jaarverslagen

Bijgewerkt op 11 December 2020 |
Design and Hosting sponsored by Bit Agency