HomeHistorie VLB

De historie 

Op 31 mei 2008 is Frans Gruwėl terugtreden als voorzitter van Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen, een functie die hij behoudens een korte onderbreking ononderbroken heeft vervuld. De vereniging bestond op dat moment al meer dan drie decennia!! Zonder Frans had Beuningen geen actieve en enthousiaste milieuclub gehad. Niet alleen was hij de initiatiefnemer maar ook degene die de motor achter alles was, die initiatieven ontplooide en contacten legde. Hij heeft, ook op provinciaal niveau, een indrukwekkend netwerk opgebouwd: provincie, Waterschap, Gelderse Milieufederatie, Stichting Coördinatie Landschapsbeheer Gelderland en Staatsbosbeheer Ik herinner me nog dat Frans lang geleden me opzocht en vertelde van plannen om iets te gaan doen aan de directe leefomgeving in Beuningen en me vroeg of ik penningmeester wilde worden van de club in wording. Het zou me een paar uurtjes per jaar kosten. Dat was in het begin misschien ook wel zo. We kregen van de gemeente een startsubsidie van ƒ500,- waarvoor we wat hiepen en zagen konden aanschaffen. De administratie van inkomsten en uitgaven konden bijna op de spreekwoordelijke postzegel. Het bedrag begon in de loop der jaren te groeien. Ter illustratie treft u in dit herinneringsboek een kopie aan van de begroting van 1981. Let ook op het tekort. Dit was nog in een weinig professioneel precomputer tijdperk. De bestuursvergaderingen vonden beurtelings bij bestuursleden thuis of in het dorpshuis plaats. Uit het archief doken we ook een de notulen van een vergadering uit de beginperiode op. Het was nog maar een begin.

Het meest in het oog springend waren toen natuurlijk de zaterdagen in het knotseizoen waarop een gestaag groeiende groep vrijwilligers er tienmaal per jaar op uittrok om (aanvankelijk achterstallig) onderhoud te plegen aan knotbomen in de kerkdorpen van Beuningen. Verder hadden we een vogelwerkgroep, een aandeel in de Heemtuin Maas & Waal in Druten, namen we deel aan de Milieumarkt in Wijchen en de Kijk- & Doemarkt in Nijmegen. Daarnaast was de club alert op natuurlijke zaken die in de gemeente aan de orde waren en waarop eventueel actie werd ondernomen, zo nodig met de hulp van een advocaat zoals in het geval van de kapvergunning aan de Van Suchtelenstraat. Bij de nertsfarm en varkensmesterijen was VLB geen onbekende. Ook bij de zandwinning aan de Geertjesgolf was VLB betrokken. Vanaf het begin deed VLB mee aan de jaarlijkse Boomplantdag. In die tijd veranderde VLB enkele malen van rechtspersoon. Begonnen als werkgroep werd het daarna een stichting en tenslotte, uit democratische overwegingen, een vereniging. Ook het logo veranderde een aantal keren. Een paar bestuursleden zijn er vanaf het begin bij geweest.

Door de tijd heen hebben verschillende personen voor een kortere of langere periode zitting gehad in het bestuur. Denk aan Ivonne Braam, Ben Coenders, Rosanne Nijsse , Ton Hijmans (ook tijdelijk voorzitter), Peter Versteeg, Aaltje Grotenhuis ten Harkel, Wil Loosschilder, Dick Zilverschoon, Tiny Huisman, Caroline Stiles, Michiel Terwindt, Mas Goedhart, Theo Wanders, en Ellis Leeters. Het eerste onderkomen van VLB was in een kleine loods die we mochten bouwen op het terrein van Scouting Beuningen, toen gelegen aan Krommehoekstraat . De materialenwagen was een klein aanhangertje. In de negentiger jaren verhuisden we met Scouting mee naar het terrein bij de Reekstraat waar de eerste loods gebouwd werd met de medewerking van een aantal asielzoekers uit Nijmegen. Ja, Frans wist vrijwilligers overal vandaan te halen.

De werf is in de jaren daarna geëxplodeerd wat direct samenhing met de gigantische uitbreiding van activiteiten. Onderhoud aan het Heuvepark, een aantal dijkpercelen, het Personnebos en het Roodslag. Dus moest er een hooiopslag komen. Daar heeft het ons wel tegengezeten: tot twee keer is de hooimijt in brand gestoken. En weer werd er een loods gebouwd. Voor de vrijwilligers en de ID-baners moesten er een kantine en sanitaire voorzieningen komen. Er moest materieel komen. In Veghel hebben we onze eerste trekkertje gekocht van het type dat je in de Oostbloklanden regelmatig tegenkomt. Nu hebben we er twee waarvan de grote professioneel te noemen is. Inmiddels moest er een kantoor komen op de werf, en een company car. En de laatste kapschuur staat al weer in de steigers.

Hoewel er op het gemeentehuis soms gezegd werd: daar heb je die lastige man van VLB weer, heeft Frans in de loop van de tijd diverse blijken van waardering ondervonden. Prins Claus tekende voor de prijs Een kern waar pit in zit. Op zijn 65e werd Frans geridderd. Ik herinner me dat toen ik de ex-Commissaris der Koningin van Gelderland, Jan Terlouw, benaderde om de voordracht te ondersteunen deze zei: Natuurlijk, de man kookt zo lekker. Dat was natuurlijk waar, maar wel een grapje; hij wist heel goed waar Frans mee bezig was. Van de Stichting Coördinatie Landschapsbeheer Gelderland ontving hij het Knokkertje. Enkele malen werd door de Rabo-bank en Stichting Actie Comitė Beuningen een geldprijs toegekend. Frans heeft zijn inspanningen verveelvoudigd vanaf het moment dat hij de pre-VUT inging. Vanaf dat moment kreeg hij een 50-urige werkweek of meer.

Wij, de vrijwilligers, bestuursleden en de gemeente Beuningen zijn Frans Gruwel  postuum veel dank verschuldigd. 

John van Hemert

Bijgewerkt op 5 February 2020 |
Design and Hosting sponsored by Bit Agency