HomeGebiedenRoodslag

Roodslag

Het bos, zo’n 1,5 kilometer lang, eigendom van Staatsbosbeheer, is midden jaren 70 in de vorige eeuw aangeplant als compensatie voor de gekapte houtopstanden tijdens de ruilverkaveling.

Het Roodslag is een hardhoutooibos dat bestaat uit essen, eiken, iepen en wilgen.

Langs de randen is struweel geplant en VLB heeft vlechtheggen langs een van de paden aangelegd.

De naam van het bos is afkomstig van het ijzergehalte in de bodem, die daardoor een roestbruine kleur heeft.

VLB dunt het bos, snoeit de hagen, maait de paden, onderhoudt het meubilair, zaagt het essenhakhout en knot de wilgen.

Het is een aantrekkelijk gebied voor een wandeling.

Bijgewerkt op 15 January 2015 |
Design and Hosting sponsored by Bit Agency