HomeGebiedenNotenhofpark
Notenhofpark

Het jongste onderhoudsgebied is sinds 2014 het Notenhofpark. Dit park is in 2010 aangelegd en heeft een natuurlijke inrichting. Het ligt ten oosten van de kern Beuningen. Het onderhoud liet te wensen over, waardoor de verwachte vegetatie wegbleef.

VLB gaat voor de gemeente op de juiste tijdstippen het gras maaien en afvoeren om zodoende de grond te verschralen en de flora te verrijken. Het overige onderhoud gebeurt in het kader van buurtparticipatie.

Bijgewerkt op 15 January 2015 |
Design and Hosting sponsored by Bit Agency