HomeGebiedenMolenkolk

Molenkolk

Deze kolk is ontstaan door  een dijkdoorbraak in het verleden. Rondom de kolk staan zeer veel oude knotwilgen. VLB knot deze periodiek. Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied.

Hier liggen ook een tweetal poelen als compensatie voor de dijkverzwaring. Deze poelen zijn van groot belang als voortplantingsplaats van de kamsalamander en de knoflookpad. Het is een van de weinige locaties in het rivierengebied waar de knoflookpad nog voorkomt.

Bijgewerkt op 13 January 2015 |
Design and Hosting sponsored by Bit Agency