HomeGebiedenHeuvepark

Heuvepark

Archeologie, natuur en recreatie. Dat biedt het Heuvepark, gelegen tussen de wijken De Tinnegieter en De Heuve in het zuidwesten van Beuningen.

Sinds de IJzertijd woonden mensen op deze oude, relatief hoge en droge oeverwal, waarvan scherven en houtskool in de grond getuigen. Het Heuvepark is daarmee een archeologisch monument. Gekozen is grotendeels voor een natuurlijke inrichting.

VLB onderhoudt de boomgaard en het meubilair, hooit de graslanden en snoeit de houtopstanden in opdracht van de gemeente. De gekozen beheersvorm is ecologisch, dat wil zeggen dat er niet bemest wordt en de flora en fauna zich vrij kunnen ontwikkelen.

Bijgewerkt op 13 January 2015 |
Design and Hosting sponsored by Bit Agency