HomeBeleid/doelstelling

Beleid en doelstelling VLB

 

Het beleid van VLB vloeit voort uit onze hieronder weergegeven doelstelling.

Primaire doelstelling van VLB is zorg voor de natuur en milieu in de gemeente Beuningen.

Die zorg uit zich in dagelijkse arbeid in het landschap. Daar houdt het werk echter niet op. Vanuit het bestuur wordt nauwlettend gekeken naar plannen van overheden. Vooral de plannen van de lokale overheid worden kritisch gevolgd. Waar mogelijk zet VLB zich in om aantasting van de natuur en een verdere belasting van het milieu in de gemeente Beuningen te voorkomen. Bestuursleden hebben zitting in diverse overlegorganen.

Alle werkzaamheden van VLB worden uitgevoerd door vrijwilligers. De benodigde inkomsten worden verkregen via contributies van de leden, via sponsors, uit de verkoop van hout en hooi en via onderhoudscontracten en subsidies.

Hier vindt u ons beleidsplan 2015-2020

Hier vindt u onze statuten:
Bijgewerkt op 28 August 2020 |
Design and Hosting sponsored by Bit Agency