HomeANBI erkenning
VLB heeft een ANBI erkenning van de Belastingdienst.
Het ANBI nummer is: 802702569
Ten name van Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen
Vestigingsplaats Weurt

Om aan de ANBI voorwaarden te voldoen publiceert VLB haar jaarverslag inclusief financiële paragraaf op de website.
Alle bestuursfuncties bij VLB zijn onbezoldige functies.

Indien u vragen heeft over giften aan VLB kunt u contact opnemen met de penningmeester van VLB: vlbbestuur@gmail.com
Bijgewerkt op 21 November 2016 |
Design and Hosting sponsored by Bit Agency